topimg

Topná tělesa - výroba a oprava

Veškerá topná tělesa, tak i topné výseče jsou vyrobeny tak, aby se volně navlékly, či jinak připevnily na válec stroje a tam pevně utáhly. Upínací šrouby musí být pevně dotaženy dříve, než se zapne elektrické napětí do topných těles. Po prvotním uvedení tělesa do provozní teploty je nutné znovu zkontrolovat upevnění tělesa a utažení šroubů. Při nedostatečném upevnění vzniká mezi topením a vyhřívaným materiálem špatný přechodový odpor a to má za následek přehřátí části topného tělesa, zkracování životnosti a následný defekt.

Elektrické připojení podle ČSN smí provádět jen osoba s platnou vyhláškou č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice, činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost (§6 Vyhl.) a elektrického zařízení příslušného druhu podle §13 odstavce 1 Vyhlášky.

Topná tělesa vyhovují normám pro bezpečnost el. spotřebičů ČSN-EN 60335-1.